eksterioer 2013 1

Forside > Om museet > Nyheder > Tidligere nyhedsopslag

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

blue_dotOm museet

Print

Nyhedsarkiv

Aftale om udgivelser af Storm P.s værk

Første bog er en samling af De 3 små Mænd og Nummermanden, der udkom den 7. marts 2013 - på 100 årsdagen for første gang, den blev trykt, som den første tegneserie i Danmark og blandt de første i verden!

Storm P. Museet og forlaget Alvilda har indgået en aftale om udgivelse af 25 bøger over de næste tre år. Man kan nu atter møde Storm P.s vidunderlige, underfundige og gakkede univers i bogform. Alle bøger vil være nye bearbejdninger og nyfortolkninger udvalgt fra hele Storm P.s fantasmogastiske enormt store produktion, men med vægt på de 33.000 værker i museets samling.

Du vil derfor indenfor en nær fremtid kunne erhverve en spritny Storm P. bog, dér hvor du køber bøger. Noget man ikke har kunnet i flere år, da alle hans bøger har været fuldstændig udsolgt.

Bøgerne kan i takt med, at de udkommer, købes i museets butik på Pile Allé eller online på museets hjemmeside.

3smaamaendbog
Ytringsfrihed - et nyt digitalt undervisningsforløb

Hvor går grænsen? De tre frederiksbergske museer Storm P. Museet, Revymuseet og Bakkehusmuseet sætter med et helt nyt digitalt undervisningsforløb til gymnasiet og folkeskolens ældste klasser fokus på ytringsfriheden. Museerne belyser på hvert deres område: satiretegningen, revykunsten og det skrevne ord, hvordan ytringsfriheden på forskellig måde har haft (og har!) indflydelse på både form og indhold i disse kunstarter. Museerne dækker historisk tilsammen godt 300 år.

Med digitale tablets bliver de studerende guidet rundt i museernes udstillinger. Undervejs løses opgaver, og de studerende prøver efterfølgende selv kræfter med satiretegning og tekstproduktion. Herigennem sættes naturligt fokus på refleksion over de problematikker, som knytter sig til det at arbejde med satire, ironi mm., og udover ytringsfrihed arbejdes med begreberne censur og selvcensur. Museerne har samlet en digital kildesamling, som bliver tilgængelig for gymnasier og skoler på en tilhørende hjemmeside.

Undervisningsmaterialet er udviklet på initiativ af Storm P. Museet og udført som et samarbejde mellem de tre museer. Designet er udført af Tripledesign.

bund-l


Psykisk sårbare formidler Storm P.

I efteråret 2012 indleder Storm P. Museet et nyt projekt med inklusion af psykisk sårbare. Deltagerne er fundet i samarbejde med Distriktspsykia
trien på Frederiksberg, hvor de er tilknyttet på grund af længerevarende psykisk sygdom og nu er på vej tilbage til et mere udadvendt liv. Desuden medvirker en kunstlærer, der sammen med museets kunsthistorikere skal lede deltagerne ind i kunsten, museets og Storm P.s verden.

Storm P. havde blik for de socialt ekskluderede og skildrede ofte mennesker, der levede udenfor normalsamfundet. Museet har således fokus på at arbejde med social inklusion af udsatte grupper, da deres position ofte vil kunne genspejles i Storm P.s billedunivers. På museet tror vi på, at kunsten kan gøre en forskel fra det lille friske pust til at være livsomvæltende.

Projektet har desuden et socialt sigte, hvor de psykisk sårbare personligt kan opleve, hvordan kolleger på en arbejdsplads også kan fungere som et støttende netværk. Museet kan være med til at støtte den socialt udsatte gruppe af brugere, således at de kan opleve sig værdsat, kan genvinde selvværd og opleve livet som meningsfuldt.

Projektet følger museets vision om at udforske, hvordan kunst, humor og satire kan gøre en forskel for den enkelte, og projektet afsluttes med en udstilling af Storm P.s værker samt de psykisk sårbares egne værker. Der vil efterfølgende være mulighed for at komme i praktik på museet for dem, der ønsker det.

indenfor udenfor


Kreativ leg og teknikbegejstring

Det bliver snart muligt at udforske Storm P.s finurlige opfindelser i 3D. Med ny digital teknologi vil man kunne se opfindelserne i aktion. Samtidig er det meningen, at man selv kan bygge en opfindelse. Museet vil udvikle et æstetisk og teoretisk værktøj til iPads, som indeholder et byggesæt, hvor man selv kan bygge en Storm P. maskine i 3D med animationer fra en tingkasse og fysiske formler fra en værktøjskasse. Dermed kan man selv udforske fysikkens love og fænomener. Projektet er rettet mod børn i følgeskab med voksne og skabes i samarbejde med Animationsskolen i Viborg

Projektet henvender sig også til skoleklasser og tilbyder relevant undervisning i natur/teknik, matematik, dansk, billedkunst og tværfaglige emneuger med afsæt i Storm P.s vanvittige og innovative opfindelser. Animationsskolens forskning viser, at undervisning med afsæt i animationer er særlig velegnet til børn med læringsvanskeligheder. Nyere forskning af hukommelsen viser, at den menneskelige hjerne husker i billeder. Det er derfor vigtigt at sætte gang i de indre forestillingsbilleder og dermed fremme indlæringen.

Projektet kan realiseres, da Storm P. museet har fået bevilliget 800.000 kr. fra kulturstyrelsens formidlingspulje.

opfindelse pille

Tilbage til naturen

- Nu skal der holdes et foredrag om "Mennesket og Maskinen.
- Ja - det skal holdes pr. Maskine, og jeg sender en Maskine hen at høre det – da jeg selv har for travlt med min Maskine

facebook-logo blaa2

Åbningstider

Tirsdag-søndag 10-16
Mandag lukket

Lukkedage i 2018:
24.-26. december pga. julen samt 31.12 + 1.1 pga. nytåret

Lukkedage i 2019:
23. april - 8. maj pga. udstillingsskifte
23. sept - 4. oktober pga. udstillingsskifte
24.-26. december pga. julen samt 31.12 + 1.1 pga. nytåret

Entré

Voksne 50 kr.
Studerende 40 kr.
Seniorer (65+) 40 kr.
Grupper (12+) 40 kr./ps.
Børn u. 18 / skoleklasser / medlemmer gratis adgang

Medlemsskab Enkelt 150 kr.
Medlemsskab Dobbelt 250 kr.