Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

green_dotBesøg museet

Print

Indskoling

Nedenfor finder du en oversigt over de undervisningsforløb og temaomvisninger, som vi tilbyder og anbefaler til 0. - 3. klasser.

OBS!! Museet har i 2017 udlånt samlingen af Storm P. malerier, og det er derfor i denne periode ikke muligt at gennemføre en række af vores faste omvisningstemaer (se nederst på siden). Vi er dog klar med dem igen fra 1. februar 2018.

Husk at besøg og omvisninger altid skal bestilles på forhånd
- læs mere om bestilling og andre praktiske forhold under Undervisning »

Undervisningsforløb og temaomvisninger

Vi skelner mellem disse to således:
Undervisningsforløb er forløb, der strækker sig over flere undervisningsgange. Disse længere forløb kan integreres direkte i undervisningen i klassen, såvel op til som efter besøget på museet. Museumsbesøget indgår undervejs og forudsætter, at eleverne arbejder med det samlede forløb. Til undervisningsforløbene har museet udarbejdet undervisningsmateriale, opgaver og lærervejledning - følg læs-mere-linkene herunder.
Temaomvisninger består typisk af, at vi sammen ser på en række værker de første 30-45 minutter. Derefter er det muligt at afslutte med en mindre workshop på ca. 30 minutter, hvor eleverne selv kan arbejde med det, de har set og oplevet. En temaomvisning på museet kan stå alene, men kan også med fordel indgå i et undervisningstema i klassen, en tværfaglig emneuge eller lignende.

De 3 små Mænd og den vidunderlige vandkande (uv-forløb)
Undervisningsforløbet henvender sig til folkeskolens yngste klasser og er særligt velegnet til tosprogede elever. Undervisningsmaterialet og de mange øvelser er tænkt til brug i klassen. Et besøg på museet indgår undervejs som en del af forløbet. Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Storm P.s brug af billeder og sprog. Målet er at stimulere elevernes billed- og sprogforståelse og give dem let forståelige redskaber til at afkode og bruge billedlige og sproglige fortælleformer. Eleverne bliver udfordret til at analysere, fortælle og selv bruge billeder, sprog og mimik. Alle inddrages aktivt, og materialet er oversat til flere sprog.
Læs mere om dette undervisningsforløb her »

Fælles mål
Dansk – kompetencemål: kommunikation (2. klasse): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til talt dansk udtrykt i enkle former.
Dansk som andetsprog – kompetencemål: lytning: Eleven kan lytte aktivt med forståelse til talt dansk udtrykt i enkle former.
Billedkunst – kompetencemål: billedkommunikation (2. klasse): Eleven kan kommunikere gennem billeder.
Faglige læringsmål:
Målet er at stimulere elevernes billed- og sprogforståelse og give dem let forståelige redskaber til at afkode og bruge billedlige og sproglige fortælleformer. Eleverne bliver udfordret til at analysere, fortælle og selv bruge billeder, sprog og mimik. Alle inddrages aktivt.

Skøre opfindelser (tema-omv)
Storm P.s opfindelser og maskiner løser små problemer på utrolige og fantastiske måder. I de fleste af sine opfindelser bruger Storm P. ting fra hverdagen. Disse ting sætter han sammen og bruger på helt nye måder. Vi taler om tiden, hvor Storm P. begyndte at tegne opfindelser, om kædereaktioner og om, hvorfor vi synes, de er så sjove.
Man kan efterfølgende vælge mellem to workshops:
Workshop 1 (valgfri): Brug kroppen. Eleverne inddeles i grupper af fire, som sammen skal danne en maskine ved hjælp af deres egne kroppe. Emnet kan f.eks. være en maskine, der vækker børn, der skal op i skole, men eleverne må også gerne selv komme med forslag. Maskinen skal have en start og en slutning som i en kædereaktion.
Workshop 2 (valgfri): Tegn en skør opfindelse ved at sammensætte tre bestemte genstande. Løses i grupper af tre.
Varighed inkl. workshop: 1 t og 15 min.
Varighed uden workshop: 1 t

Fælles mål
Dansk – kompetencemål: læsning (4. klasse): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.
Dansk – kompetencemål: fortolkning (4. klasse): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.
Faglige læringsmål:
Eleverne bliver øvet i at forholde sig til deres egen hverdag og få øje på, hvilke behov, som er gældende for vores tid og vores måde at leve på. Ved at se på Storm P.´s opfindelsestegninger inspireres de til at sammenkoble det fantastiske med det realistiske og til at bruge deres kreativitet til at tænke i løsninger.
Øvrige læringsmål:
I workshopdelen skal eleverne udtrykke en ide gennem deres kroppe og samarbejde om et fælles udtryk. Kropslige og dramatiske udtryksformer øves.

Flemming Quist Møller - Fantastiske figurer (tema-omv)
OBS! Kun indtil 12. januar 2018
Vi dykker ned i Flemming Quist Møllers fantastiske eventyrunivers med særligt fokus på figurernes kendetegn og personlighed. Selv de underligste og sjoveste væsener har et navn og en historie. Vi skal bl.a. se på scenografi og teaterdukker, Cykelmyggen Egon og det store Plakatapet, som er lavet som en kæmpe sammenhængende fortælling. Vi skal se på, hvordan FQM blander fantasi og virkelighed, og hvordan han kan skabe fortællinger med udgangspunkt i figurer og deres særlige egenskaber. Vi vil arbejde med fortolkning af billedlige udtryk og lægge stemme og krop til nogle af de figurer, som findes i udstillingen. Som afslutning kan eleverne to og to fremvise møder mellem figurer.
Varighed: 1 time

Fælles mål:
Dansk – kompetencemål: Kommunikation (1.-2. klasse)
- Færdighedsmål: Eleven kan improvisere med kropssprog og stemme
- Vidensmål: Eleven har viden om enkelt kropssprog
Dansk – kompetencemål: Fortolkning (1.-2. klasse)
- Færdighedsmål: Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling
- Vidensmål: Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug og billeder
Dansk – kompetencemål: Fortolkning (3.-4. klasse)
- Færdighedsmål: Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning
- Vidensmål: Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer
Faglige læringsmål:
Eleven bliver øvet i personkarakteristik og i at bruge sin fantasi til at digte videre på figurtegninger og skabe fortællinger ud fra en figur. Eleven bruger kropssprog til at kommunikere en idé med.

Temaer på stand-by

Følgende temaomvisning er desværre først til rådighed igen fra 1. februar 2018:

Totalt latterligt! – om humor og satire i bladtegningen hos Storm P.

Museumshaven

Skoleklasser, institutioner og og grupper kan efter aftale få adgang til den lille have bag museet, hvor der mellem lysthus, blomster og fine træer findes borde og bænke, hvor man kan nyde solen og spise sin madpakke.

have