undervisning top

Forside > Besøg Museet > Undervisning > Elever med særlige behov

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

green_dotBesøg museet

Print

Elever med særlige behov

Storm P. Museet vil meget gerne have besøg af specialskoler og specialklasser! Med Storm P. som eksponent for originalitet, kreativitet og forskellighed ligger der en særlig invitation til de elever, som føler sig anderledes eller ikke helt tilpasset indenfor rammerne af nutidens sociale adfærdsnormer.

I museumsundervisningen lægger vi vægt på, at eleverne føler sig trygge på museet, og det er derfor også muligt at komme på besøg uden for museets almindelige åbningstid. Som det kan ses af tilbuddene herunder, kommer museets underviser også gerne ud på skolen forud for et besøg på museet, for på den måde at skabe større sammenhæng mellem det, der foregår på skolen og det, eleverne oplever på museet.

I undervisningen tilstræber vi, at lade eleverne komme så meget som muligt på banen. Det vil sige, at det er elevernes aktive virke, som er i centrum for undervisningen. Der skal ikke være langt fra introduktion af et læringsområde, til at eleverne selv er i gang med at undersøge eller forsøge sig med at anvende en viden eller et perspektiv enten kreativt eller fortolkende og meningsdannende.

Vi forsøger så vidt muligt at møde eleverne dér, hvor de er, og bygge på den motivation og interesse, de i forvejen måtte have. Det betyder blandt andet, at alle forslag og ytringer er velkomne. Det betyder også, at vi har den kreative skabelse i fokus, hvor eleverne har en udvidet mulighed for at bidrage med egne erfaringer og ideer i opgaveløsningen.

Herunder er skitseret to forløb, som er udviklet med særlig henblik på specialskoler og specialklasser. Museets øvrige undervisningstilbud er dog også tilgængelige, og vi er altid åbne for at tilrettelægge forløb efter særlige ønsker.
Kontakt os på info@stormp.dk for booking og/eller dialog.

.

Tegneserieforløb

Varighed: 1,5 time
Pris pr. klasse: kr. 500,-
Målgruppe: mellemtrin og udskoling

Eleverne skal lære om tegneserier som en udtryksform, der kan bruges til at fortælle historier gennem sammensatte billeder og tekst. Forløbet tager afsæt i Storm P.s tegneserie om De 3 små Mænd og Nummermanden, hvor figurernes ansigtsmimik og kropssprog er særligt ekspressivt, og det dramatiske i begivenheder og situationer er fremhævet og forstørret. Moderne tegneserieformater præsenteres til sammenligning. Forløbet har fokus på elevernes aktive deltagelse og på den kreative udfoldelse, hvor elevernes egne historier af enten fiktiv eller selvbiografisk karakter kan indgå. Der er et undervisningsmateriale tilknyttet forløbet til brug i klassen før besøget. Materialet inkl. lærervejledning findes i spalten til højre på denne side.

Fælles mål:
Dansk – kompetencemål: fremstilling (6. klasse)
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
Dansk – kompetencemål: fremstilling (9. klasse)
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Faglige læringsmål:
Eleverne kan benytte tegneseriens forstørrede billedsprog til at fortælle en historie om deres eget liv eller om deres fantasiverden.

Øvrige læringsmål:
Forløbet fremmer elevernes kreative og sociale kompetencer. Eleverne får mulighed for at inddrage hinanden i deres personlige liv, fantasiverden og ønsker, hvilket kan danne grobund for en øget fortrolighed, tolerance og forståelse eleverne imellem.
.

Tegneserieforløb hvor museumsunderviseren kommer ud i klassen

Varighed: 3 timer (2 x 2 lektioner)
Pris pr. klasse: kr. 1.400,- (Kbh + Frederiksberg)
Transporttillæg til øvrige kommuner
Målgruppe: mellemtrin og udskoling

Forløbet strækker sig over to undervisningsgange – to lektioner hjemme på skolen, hvor museumsunderviseren kommer ud, og to lektioner på museet med omvisning. Eleverne skal lære om tegneserier som en udtryksform, der kan bruges til at fortælle historier gennem sammensatte billeder og tekst. Forløbet tager afsæt i Storm P.s tegneserie om De 3 små Mænd og Nummermanden, hvor figurernes ansigtsmimik og kropssprog er særligt ekspressivt, og det dramatiske i begivenheder og situationer er fremhævet og forstørret. Moderne tegneserieformater præsenteres til sammenligning. Forløbet har fokus på elevernes aktive deltagelse og på den kreative udfoldelse, hvor elevernes egne historier af enten fiktiv eller selvbiografisk karakter kan indgå.

Fælles mål:
Dansk – kompetencemål: fremstilling (6. klasse) 
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer 
Dansk – kompetencemål: fremstilling (9. klasse) 
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Faglige læringsmål:
Eleverne kan benytte tegneseriens forstørrede billedsprog til at fortælle en historie om deres eget liv eller om deres fantasiverden.

Øvrige læringsmål:
Forløbet fremmer elevernes kreative og sociale kompetencer. Eleverne får mulighed for at inddrage hinanden i deres personlige liv, fantasiverden og ønsker, hvilket kan danne grobund for en øget fortrolighed, tolerance og forståelse eleverne imellem.

Lærervejledning og elevmaterialer

Download lærervejledning - klik her

Download elevmaterialerne herunder:

Biografisk introduktion til
Storm P.

Eksempler fra tegneserien
De 3 små Mænd

Ansigtsudtryk hos De 3 små Mænd

Øvelse: Tegn en drømmedag

Best practice hæfte

best practice forside

Storm P. Museet er blandt syv museer i landet, som over en årrække har deltaget i et udviklingsprojekt med det formål at opkvalificere museumsundervisningen for børn med særlige behov i Danmark. Projektet er afviklet i tæt samarbejde med lokale specialskoler, og fokus for undersøgelsen har været, hvordan museumsunder-
visning kan have en positiv indvirkning på indlæringsevner og sociale kompetencer. Afslutningsvis er der udgivet et best practice hæfte med anbefalinger, som kan downloades her (klik på billedet).

Læs også om museumsundervisning for 
børn med særlige behov på Skoletjenestenetværket.